O NAS

Niniejszy projekt działający między innymi pod nazwą: "Federacja Rekonstrukcyjna", "Mazowiecka Kompania Rekonstrukcyjna”, "Klub Dioramy Historycznej" itd. najbardziej znany jednak pod przewrotnym hasłem "REKO", to inicjatywa istniejąca gdzieś od przełomu wieków XX i XXI będąca nieformalnym zrzeszeniem ludzi interesujących się: żywą historią, archeologią eksperymentalną, militariami, dawnymi rzemiosłami, modelarstwem (rekonstrukcja historii w miniaturze), grami strategicznymi, techniką wojskową i wieloma innymi aspektami zjawiska zwanego szeroko pojętą rekonstrukcją historyczną.

Naszym celem jest więc uczestnictwo i współtworzenie, w kraju i za granicą, wszelkiego rodzaju wydarzeń związanych z nowoczesnymi i alternatywnymi sposobami promocji wiedzy historycznej. Jeździmy na rekonstrukcje bitew, inscenizacje historyczne, turnieje, festyny archeologiczne. Bierzemy udział w: konwentach, zawodach, obchodach rocznic wydarzeń historycznych, przemarszach. Współpracujemy z muzeami, szkołami, ośrodkami kultury tworząc scenariusze i prowadząc lekcje żywej historii, gry terenowe, pokazy batalistyczne i rzemieślnicze, robimy wystawy, budujemy miniaturowe dioramy i duże scenografie. Występujemy w spektaklach, pracujemy na planach filmowych.

Rekonstrukcja to dla nas chyba przede wszystkim hobby i pasja, sposób na miłe spędzanie czasu, ale również eksperyment, forma działalności zawodowej lub naukowej może nawet swego rodzaju "misja", czasem aktywność sportowa (np. szermierka w turniejach, strzelectwo, łucznictwo itp.). W naszych działaniach staramy się zaprezentować wszechstronnie jak najwięcej aspektów z codziennego życia ludzi dawniej, pracy obozowej i walki szeregowych wojowników, żołnierzy czyli bezimiennych uczestników wielkich wydarzeń historycznych. Dlatego bliska jest nam np. idea najemnika: fachowca w rzemiośle wojennym, często wszechstronnego rzemieślnika potrafiącego naprawić swoje wyposażenie, samowystarczalnego, nie zdobywającego zaszczytów, walczącego raz tu raz tam, wykonującego solidnie powierzone zadania.

Wspomniana już działalność zawodowa oznacza, że można z nami zarobić. Wielu z nas to archeolodzy, rzemieślnicy, modelarze, muzealnicy i historycy dla których promocja historii i rękodzieło jest sezonowym lub stałym zawodem. Zarobek ma formę tworzenia dzieł i projektów, wykonywania pokazów komercyjnych dla firm, czasem pracy promocyjnej, uczestnictwa w masowych imprezach kulturalnych, często pracy w filmach lub widowiskach teatralnych. Można też z nami wystawiać swoje rękodzieło na różnego rodzaju targach i jarmarkach historycznych.

Moim zdaniem każda grupa historyczna siłą rzeczy spełnia również rolę edukacyjną, dlatego staramy się dbać o wierność historyczną naszego odtwórstwa. Cenimy i wzbogacamy ciągle fachową wiedzę na temat realiów każdej prezentowanej przez nas epoki historycznej. Wiedzę tą z chęcią, należytą odpowiedzialnością i cierpliwością przekazujemy wszystkim zainteresowanym obserwatorom, turystom, widzom, a w szczególności najmłodszym w taki sposób by mogli jej dotknąć poczuć i zapamiętać.

Również każdy "rekrut", dołączając do nas może liczyć na wyszkolenie w zakresie obyczajów wojskowych, życia codziennego, musztry, szermierki, rzemiosła i techniki oraz historii wojen okresu, którym chce się zajmować. Na początku(przez około rok) zanim rekrut skompletuje własny ekwipunek zapewniamy na czas wyjazdów mundur lub ubiór, pełne wyposażenie i broń. A dołączyć może do nas na okres próbny każda interesująca się historią, pełnoletnia osoba po zaaprobowaniu jej przez członków grupy, w której chce działać. Mile widziani są wśród nas zarówno rekonstruktorzy, mający już starz w podobnej działalności jak i zainteresowane tematem całkowicie niedoświadczone osoby.

Z założenia nie zajmujemy się rekonstruowaniem jednej epoki historycznej. "Reko" powstało ze scalenia trzech grup rekonstrukcyjnych: GRH „Najemnicy”(Średniowiecza), GRH "7 Pułk" (Piechoty Księstwa Warszawskiego), GRH "Śródmieście"(1944), grupy te powoływali do życia ci sami ludzie, pasjonaci historii wojskowości, od lat 90-tych ubiegłego wieku szukający nowych tematów i dróg rozwoju swoich zainteresowań. Obok tych grup już po utworzeniu powyższego projektu powstały trzy działy: "Starożytności i Średniowiecza", "Nowożytności" i "XX-tego wieku". Tak zorganizowani, komercyjnie opieramy się na prezentacji wczesnego i późnego średniowiecza, największym sentymentem darzymy okres wojen napoleońskich i XIX wiek. Zajmujemy się również rekonstrukcjami bliższej nam historii (II wojna światowa- okupacja, partyzantka, powstanie warszawskie 1944 i wrzesień 1939), PRL czas stanu wojennego- 1981, od niedawna do naszych zainteresowań dołączyła starożytność rzymska oraz XVII wiek.

Tak w skrócie wygląda nasza wizja "zabawy w historię". Definicje bliskich nam pojęć takich jak wargaming, reenacting, archeologia eksperymentalna, żywa historia, rekonstrukcja historyczna, odtwórstwo historyczne można bez trudu znaleźć na różnych stronach www. Nie widzę więc potrzeby powielania ich. Zwłaszcza, że tak naprawdę każdy rycerz, odtwórca, rekonstruktor, modelarz czy gracz na własny sposób opisuje to czym się zajmuje, każdy odnajduje w tym coś innego przynoszącego mu zadowolenie i satysfakcję. I tak powinno być.

Jan Nałęcz, czerwiec 2009