LINKI


PRACOWNIA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ

Jan Nałęcz
Sala w piwnicy koło szatni


Poniedziałek 17.00-19.00
Środa 17.00-19.00

tel. 608376698
jnalecz@wpe.pl


To wejście w świat żywej historii. Dzięki zajęciom z doświadczonymi rekonstruktorami oraz spotkaniom z rzemieślnikami, muzealnikami i pasjonatami, poznasz musztrę, zwyczaje wojskowe, umundurowanie, uzbrojenie i rzemiosło w armiach epoki napoleońskiej, średniowiecza oraz II wojny światowej. Weźmiesz udział w treningach Grup Rekonstrukcji Historycznej (szermierka, musztra, strzelectwo), w tworzeniu replik umundurowania i uzbrojenia, widowiskach, defiladach, roczystościach, pokazach i filmach historycznych.

Zapraszamy młodzież w wieku od 14 lat,
zaś do Grup Rekonstrukcji Historycznej osoby pełnoletnie.
Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
ul. Jana Brożka 1A
01-442 Warszawa
sekretariat tel./fax (22) 836 13 13
dział imprez tel. (22) 836 08 71
www.zwpek.pl